See other templates

 
      

 • Pengurusan Makmal Komputer
 • Operasi Sokongan Pengguna
 • Pengurusan Laporan Service Desk
 • Pengurusan Kitarhayat Insiden
 • Perkhidmatan Bantuan pengguna (Tahap 1)
 • Urusan keluar/masuk toner dan ‘ink cartridge’
 • Urusan penyelenggaraan dan baik pulih peralatan
 • Pengurusan stor
 • Urusan pelupusan peralatan ICT
 • Urusan perisian makmal komputer
 • Urusan Inventori peralatan ICT dan AV
 • Pengurusan makmal komputer
 • Pengurusan AV dan Multimedia

  • Mengendalikan peralatan pandang dengar
  • Mengendalikan urusan peminjaman dan pemulangan alat pandang dengar
  • Membuat kerja-kerja penyelenggaraan dan memastikan segala peralatan dan bahan-bahan pandang dengar dalam keadaan baik
  • Menyelia bilik kuliah memastikan bilik-bilik tersebut dapat digunakan untuk seminar, kursus, latihan dan kegunaan kuliah beserta peralatan yang terdapat di dalam bilik tersebut seperti LCD Projektor, OHP dan sebagainya.
  • Menyediakan montaj atau tayangan multimedia untuk program di dalam atau di luar kampus
  • Mengambil gambar untuk program di dalam atau di luar kampus
  • Mengendalikan kamera video untuk rakaman program di dalam atau di luar kampus

 

Joomla templates by Joomlashine