HOME: Pengurusan Unit Perkhidmatan ICT (Sokongan Pengguna)
 • Kaunter Utama
 • Ruang Legar
 • Dataran Jasmin
 • Blok Progresif
 • Dataran Jasmin 2
 • Laluan Dewan Jasmin
 • Laluan InfoTech

Perkhidmatan IT (Sokongan Pengguna)

E-mail Print PDF

 • Pengurusan makmal komputer
 • Urusan Inventori peralatan ICT
 • Urusan perisian makmal komputer
 • Urusan pelupusan peralatan ICT
 • Pengurusan stor
 • Urusan penyelenggaraan dan baik pulih peralatan
 • Urusan keluar/masuk toner dan ‘ink cartridge’