HOME: Pengurusan Unit Infrastruktur IT (Rangkaian)
 • Kaunter Utama
 • Ruang Legar
 • Dataran Jasmin
 • Blok Progresif
 • Dataran Jasmin 2
 • Laluan Dewan Jasmin
 • Laluan InfoTech

Infrastruktur IT (Rangkaian)

E-mail Print PDF
 • Menyelia dan memantau aspek keselamatan ICT
 • Menyelia dan menyediakan sistem rangkaian berwayar dan tanpa wayar
 • Menguruskan pendaftaran akaun ‘wireless’ pelajar dan staf
 • Merancang infrastruktur rangkaian UiTMT