HOME: Laporan

Laporan

Antara laporan yang perlu disediakan oleh Infotech Terengganu untuk tujuan:-

  • Laporan Inventori ICT mengikut Kategori untuk Infotech Shah Alam
  • Laporan Keperluan Lesen Perisian

Nota : Untuk akses ke artikel yang dikehendaki, sila masukkan maklumat login ID dan kata laluan yang dibenarkan di bawah.

Login