HOME: InfoTech InfoTech Peranan
 • Kaunter Utama
 • Ruang Legar
 • Dataran Jasmin
 • Blok Progresif
 • Dataran Jasmin 2
 • Laluan Dewan Jasmin
 • Laluan InfoTech

Peranan InfoTech

E-mail Print PDF
 • Menyedia dan mengurus perkhidmatan teknologi maklumat secara efisyen dan efektif.
 • Menggalakkan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan kerja, pembelajaran dan pengajaran.
 • Menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal bagi memastikan semua prasarana ICT dapat digunakan dengan sempurna.
 • Menyediakan perancangan pembelian kemudahan peralatan komputer berdasarkan keperluan tahunan, semasa dan peruntukan kewangan yang sedia ada.