HOME: InfoTech InfoTech Fungsi
 • Kaunter Utama
 • Ruang Legar
 • Dataran Jasmin
 • Blok Progresif
 • Dataran Jasmin 2
 • Laluan Dewan Jasmin
 • Laluan InfoTech

Fungsi

E-mail Print PDF
 • Mengenalpasti keperluan latihan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran;
 • Merancang dan menjalankan program-program latihan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran untuk melahirkan tenaga pengajar yang mahir dan dinamik;
 • Sentiasa memastikan segala peralatan, perisian dan bahan bantuan pengajaran dan pembelajaran mencukupi dan terkini;
 • Penyelarasan kaedah-kaedah pengajaran dan program akademik daripada aspek perkhidmatan dan pembangunan untuk staf akademik;
 • Menyebarkan dan berkongsi amalan pengajaran;